Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası
Əsas menyu
Linklər
Qanunlar
 1. Azərbaycan Respublikasının Əmak Məcəlləsi (2016)
 2. Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2017)
 4. Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 5. Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələri barədə NK-nin 14.10.2008-ci il tarixli 242 saylı Qərarı
 6. Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (150-IIIQ , 10.10.2006)
 7. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydaları
 8. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə ödənclərin verilməsi Qaydaları, Şərtləri və Məbləği
 9. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında ƏSASNAMƏ-2011
 10. Vətəndaşların müraciətləri haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
 11. Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası
 12. Kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat

Geri

Heydər Əliyev
Axtarış
Məktub
Dövlət rəmzləri
Sayğaclar
Azərbaycan Elektroenergetika və Elektrotexnika Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi
Ünvan: Bakı ş. Gənclər Meydanı 3, AZ1005 Tel.(faks) 497-30-54 E-mail: info@electro-is.az