Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası
Əsas menyu
Linklər

Yeniliklər

Hüquqi şəxslərin e-imza kartı alması üçün tələb olunan sənədlər

Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ BİLDİRİŞLƏRİNİN QEYDİYYATA ALINMASI VƏ BU BARƏDƏ İŞƏGÖTÜRƏNƏ MƏLUMATIN VERİLMƏSİ XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ
METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ BİLDİRİŞLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLARIN İŞÇİLƏR TƏRƏFİNDƏN ƏLDƏ EDİLMƏSİ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ
MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR


Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27.12.2013)

“Həmkarlar ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilmişdir.
 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (28.12.2012)

Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (23.08.2013)

Fəxri adlara görə aylıq təqaüdlərin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (26.08.2013)

Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (27.08.2013)

Geri   Yuxarı

Heydər Əliyev
Axtarış
Məktub
Dövlət rəmzləri
Sayğaclar
Azərbaycan Elektroenergetika və Elektrotexnika Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi
Ünvan: Bakı ş. Gənclər Meydanı 3, AZ1005 Tel.(faks) 497-30-54 E-mail: info@electro-is.az